فاکتورهای رتبه بندی گوگل بخش پنجم : قوانین الگوریتمی خاص

برای رتبه بندی سایت ها گوگل تقریبا از ۲۰۰ فاکتور در الگوریتم هایش استفاده می‌کند. در ادامه سعی کرده‌ایم لیست […]

ادامه مطلب