مفهوم Keyword Matching در گوگل ادوردز

مفهوم Keyword Matching در گوگل ادوردز

با استفاده از Keyword Matching شما مي توانيد كاربران هدفمندتري را جلب كنيد و از اين طريق ROI (سود) خود را افزايش دهيد. به خاطر داشته باشيد كه هر چقدر ميزان CTR (درصد تعداد كليك/تعداد نمايش آگهي) آگهي شما بيشتر باشد، شما هزينه كمتري را به ازاي هر كليك پرداخت خواهيد كرد.

بنابراين، براي اينكه هزينه ها را كاهش دهيد، بايستي ميزان CTR خود را بالا ببريد و يكي از روشهاي افزايش CTR اينست كه آگهي شما براي Keyword هايي نمايش داده شود كه كاملا مرتبط با موضوع آگهي شماست. هر چقدر كلمه كليديي كه كاربر جستجو مي كند، به موضوع آگهي شما نزديك تر باشد، آن كاربر تمايل بيشتري براي كليك كردن بر روي آگهي تبليغاتي شما خواهد داشت و در نتيجه CTR آگهي شما افزايش پيدا خواهد كرد كه اين به نوبه خود باعث كاهش Min CPC براي كلمه (كلمات) كليدي شده و در نهايت هزينه كل تبليغاتي شما كاهش پيدا كرده و به همان ميزان ROI (سود) شما افزايش چشمگيري خواهد كرد.

در سيستم تبليغاتي ادوردز گوگل، چهار نوع Keyword Matching وجود دارد كه عبارتند از:

Broad Matching

Phrase Matching

Exact Matching

Broad Match وسيعترين طيف مخاطبين را مورد هدف قرار مي دهد. بطور مثال اگر در ليست كلمات كليدي شما، كلمه اينترنت وجود داشته باشد، آگهي شما براي تمامي كلماتي كه درون آنها كلمه اينترنت وجود دارد نمايش داده مي شود:

آموزش اينترنت

اينترنت پرسرعت

اينترنت چيست

بنابراين اگر شما براي كلمات كليدي خود، Matching Type را از نوع Broad انتخاب كنيد، آگهي شما براي طيف وسيعي از كلمات و عبارات جستجو، نمايش داده خواهد شد. اگر تصميم به استفاده از Broad Match داريد حتمآ متن آگهي خود را به گونه اي تنظيم كنيد كه بتواند توجه كاربران را به خود جلب كرده و آنها را تشويق به كليك بر روي آگهي شما كند تا CTR كاهش چشمگيري پيدا نكند.

در Broad Matching همچنين احتمال اينست كه آگهي شما براي كلمات مترداف يا هم معني نيز نمايش داده شود. بطور مثال اگر شما در ليست كلمات كليدي تان، كلمه Home راداشته باشيد و Matching Type‌ براي اين كلمه از نوع Broad انتخاب شده باشد، آگهي شما براي كلمات كليدي مترادف و مرتبط با كلمه Home نيز نمايش داده مي شود. كلماتي نظير House و Apartment.

لذا، هنگام استفاده از Broad Matching حتمآ بايد با احتياط عمل كنيد تا CTR آگهي شما افت قابل ملاحظه اي پيدا نكند.

هنگامي كه شما كلمات كليدي جديدي را اضافه مي كنيد، Broad Match بطور پيشفرض براي اين كلمات انتخاب مي شود. اگر واژه كليدي شما از دو يا چند كلمه تشكيل شده باشد و Match Type از نوع Broad انتخاب شود، آگهي شما براي تركيبات مختلفي كه اين چند كلمه مي توانند از لحاظ ترتيب داشته باشند، نمايش داده مي شود. بطور مثال، اگر شما عبارت خريد آنلاين كتاب را در ليست كلمات كليدي خود داشته باشيد، آگهي شما براي عبارت خريد كتاب آنلاين نيز نمايش داده خواهد شد. بنابراين ترتيب قرار گرفتن كلمات كليدي در حالت Broad Matching مهم نيست

در نوع Phrase Match ترتيب قرار گرفتن كلمات كليدي در داخل عبارات جستجو اهميت پيدا مي كند. بطور مثال اگر شما عبارت اينترنت ADSL را در ليست واژه هاي كليدي داشته باشيد و Match Type را از نوع Phrase انتخاب كرده باشيد، آگهي شما فقط براي عباراتي كه حاوي كلمات اينترنت و ADSL (در همان ترتيبي كه ظاهر شده اند) مي باشند نمايش داده مي شود

اينترنت ADSL رايگان (كلمات ديگر مي توانند به انتهاي عبارت كليدي اضافه شوند)

خريد اينترنت ADSL (كلمات كليدي مي توانند به ابتداي عبارت كليدي اضافه شوند)

خريد اينترنت ADSL تهران (كلمات كليدي مي توانند به ابتدا و انتهاي عبارت كليدي اضافه شوند)

توجه داشته باشيد كه دو كلمه اينترنت و ADSL بايد به همان ترتيب جستجو شوند. لذا، آگهي شما براي عبارات زير نمايش داده نخواهد شد:

اينترنت رايگان ADSL (كلمه رايگان بين كلمات اينترنت و ADSL فاصله انداخته است.)

ADSL اينترنت (ترتيب قرار گرفتن كلمات عوض شده است)

اينترنت پرسرعت ( كلمه ADSL وجود ندارد)

در Phrase Match بايد همه كلمات با همان ترتيبي كه دارند توسط كاربر جستجو شوند تا آگهي شما نمايش داده شود. در عبارت اينترنت پرسرعت از آنجائيكه كلمه ADSL وجود ندارد، اگهي شما نمايش داده نخواهد شد.

لذا استفاده از Phrase Matching مخاطبين شما را محدودتر كرده و كاربران هدفمندتري را ايجاد خواهد كرد كه اين به نوبه خود CTR آگهي شما را افزايش خواهد داد.
براي اينكه Phrase Matching را براي عبارات كليدي خود فعال كنيد، بايد آنها را در داخل Quotation Mark ” ” قرار دهيد.
Exact Matching

در نوع Exact آگهي شما فقط زماني نمايش داده مي شود، كه كاربر دقيقآ همان كلمه اي را كه شما در ليست كلمات كليدي خود داريد را جستجو كند. بطور مثال، اگر كلمه اينترنت ADSL بصورت Exact Match تعريف شده باشد، آگهي تنها براي كلمه اينترنت ADSL نمايش داده مي شود و اگر در ابتدا و يا انتها و يا در بين عبارت اينترنت ADSL كلمه (كلمات) ديگري وجود داشته باشد و يا ترتيب قرار گرفتن كلمات تغيير كرده باشد، آگهي شما نمايش داده نمي شود:

خريد اينترنت ADSL (آگهي نمايش داده نمي شود. علت: وجود كلمه اضافي در ابتدا)

اينترنت ADSL تهران (آگهي نمايش داده نمي شود. علت: وجود كلمه اضافي در انتها)

اينترنت رايگان ADSL (آگهي نمايش داده نمي شود. علت: وجود كلمه اضافي در بين كلمات)

ADSL اينترنت (آگهي نمايش داده نمي شود. علت: ترتيب كلمات عوض شده است)

Exact Matching نسبت به انواع ديگر Match Type ها، ترافيك دقيق و هدفمندتري (Targeted Visitors) ايجاد مي كند و ميزان CTR اگهي شما در اين حالت به بيشترين مقدار مي تواند برسد (در صورتي كه متن آگهي شما متناسب با كلمات كليدي انتخابي باشد)

راي اينكه Exact Matching را براي عبارات كليدي خود فعال كنيد، بايد آنها را در داخل [ ] قرار دهيد.

اگر كلمه اي بصورت Negative تعريف شده باشد، آگهي شما براي عبارات حاوي كلمه Negative نمايش داده نخواهد شد. شما مي توانيد ليستي از كلمات كليديي كه نامتناسب با آگهي شما است را تهيه كرده و آنها را بصورت Negative Match تعريف كنيد. در اينحالت اگر عبارتي كه كاربر جستجو مي كند، حاوي يكي از كلمات كليدي Negative باشد، آگهي تبليغاتي شما به نمايش در نخواهد آمد.

بطور مثال اگر شما از كلمه اينترنت ADSL بصورت Broad استفاده كرده باشيد و كلمه رايگان را بصورت Negative بكار برده باشيد، آگهي شما براي عباراتي كه حاوي كلمات اينترنت و ADSL مي باشند و كلمه رايگان در داخل آنها نيست، نمايش داده خواهد شد:

اينترنت ADSL تهران (آگهي نمايش داده مي شود)

اينترنت پرسرعت ADSL (آگهي نمايش داده مي شود)

اينترنت ADSL رايگان (‌آگهي نمايش داده نمي شود)

براي تعريف يك كلمه كليدي بصورت Negative در ابتداي آن علامت – قرار ميدهيم. شما مي توانيد براي تهيه ليست كلمات Negative از Adwords Keywod Tool استفاده كنيد و كلماتي كه به نظرتان متناسب با آگهي تان نيست را بصورت Negative تعريف كنيد.

دیگر مطالب مرتبط با سئو و بهینه سازی سایت
وردپرس یک انتخاب خوب برای سایت

اگر شما خود را کوچک تا متوسط اندازه کسب و کار و می خواهید یک وب سایت است که آسان مشاهده »

لیست معروف ترین و برترین سایتهای ارائه دهنده سرویس ایمیل

در اینترنت وب سایت های مختلفی خدمات پست الکترونیک (یا همان ایمیل) را ارائه می نمایند. ولی در ایران هموطنان مشاهده »

ابزارهای محاسبهء سئو

در بازاریابی اینترنتی، زیر چشمی آمار ترافیک وب سایت های رقبا را بررسی کردن و پیش بینی اینکه چه کسی مشاهده »

چرا تبلیغات اینترنتی؟

اشاره: در این مقاله، تبلیغات اینترنتی به مفهوم عام آن یعنی هر نوع فعالیت برای معرفی محصول و خدمات در مشاهده »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.